Gdyby ten świat nie był najl...

Gottfried Wilhelm Leibniz
Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył.