Geniusz to dar potężnej inwe...

Eugene Delacroix
Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru.