Głodny włamuje się nawet do...

babilońskie
Głodny włamuje się nawet do silnie obwarowanego domostwa.