Godność, poszanowanie w...

Eugene Delacroix
Godność, poszanowanie własnego charakteru, idą w parze z pewnym stopniem dobrobytu.