Góralu, czy nie jest ci żal ...

Michał Bałucki
Góralu, czy nie jest ci żal / Odchodzić od stron ojczystych?