Grzeszność jest dla człowie...

Artur Schopenhauer
Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.