I czas Einsteina zależał od ...

Stanisław Jerzy Lec
I czas Einsteina zależał od zegara miejskiego.