I czyż pan nie wie, Peyrol, ...

Joseph Conrad
I czyż pan nie wie, Peyrol, że człowiek może być zazdrosny nie kochając?