I dziecko jest dla siebie kosm...

Antoni Kępiński
I dziecko jest dla siebie kosmosem.