Im bardziej kochamy przyjació...

Anonim
Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy.