Im bardziej nasi przyjaciele s...

Philip Chesterfield
Im bardziej nasi przyjaciele stoją od nas niżej, tym więcej ich lubimy.