Im bardziej się człowiek sta...

Maria Skłodowska - Curie
Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski.