Im bliżej jesteśmy natury, t...

Johann Wolfgang Goethe
Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga.