Im bliżej kościoła, tym dal...

angielskie
Im bliżej kościoła, tym dalej od Boga.