Im bliżsi są nam ludzie, tym...

Andre Maleaux
Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi.