Im kultura niższa, tym na...

Stefan Żeromski
Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte.