Im lekkomyślniej traktuje mę...

Michał Choromański
Im lekkomyślniej traktuje mężczyzna miłość, tym łatwiej jej podlega, a potem nawet w niej się zatraca. Lekkomyślne bowiem podejście do tej nader patogenicznej sprawy zmniejsza odporność psychiczną, co pociąga za sobą łatwość kompletnego zauroczenia miłosnego.

Najczęściej szukane:

adolf hitler ,   adolf hitler ,   wiatrak ,   Kły ,   pojutrze ,   moralizowanie ,   mentor ,   mentorstwo ,   kaznodziejstwo ,   rezonerstwo ,