Im lekkomyślniej traktuje mę...

Michał Choromański
Im lekkomyślniej traktuje mężczyzna miłość, tym łatwiej jej podlega, a potem nawet w niej się zatraca. Lekkomyślne bowiem podejście do tej nader patogenicznej sprawy zmniejsza odporność psychiczną, co pociąga za sobą łatwość kompletnego zauroczenia miłosnego.

Najczęściej szukane:

joseph addison ,   uścisk ,   dłoni ,   objąć ,   pocieszenie ,   zaufanie ,   poszanowanie ,   szacunek ,   poważanie ,   ambicje ,