Indywidualność jest raczej...

Fryderyk Chrystian Hebbel
Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.