Ja mam apetyt, a ty chleb,...

gruzińskie
Ja mam apetyt, a ty chleb,