Jam jest Alfa i Omega, pierwsz...

Biblia
Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.