Jam jest posąg człowieka na ...

Juliusz Słowacki
Jam jest posąg człowieka na posągu świata.