Jedna jaskółka nie czyni wio...

Ezop
Jedna jaskółka nie czyni wiosny.