Jeśli chcesz naprawdę życia...

Stefan Pacek
Jeśli chcesz naprawdę życia swego z sensem, odkryj pierwej, co w nim jest bezsensem.