Jeśli godność nauk oceniać...

Mikołaj Kopernik
Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych — szczytem matematyki.