Jeśli kobiecie opowiada się ...

Marcel Achard
Jeśli kobiecie opowiada się cokolwiek pod pieczęcią absolutnej tajemnicy, jest się zwykłym sadystą.