Jeśli kobieta mówi o swej pr...

Janina Ipohorska
Jeśli kobieta mówi o swej przeszłości - to jest spowiedź. Gdy mężczyzna - to są wspomnienia z wojska lub zwykła bujda.