Jeśli kto kocha tylko piękno...

Seneka
Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.