Jeśli kto kocha tylko pi...

Witold Gombrowicz
Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.