Jeśli miłość jest dzieckie...

Honore de Balzac
Jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem.