Jest domeną wiedzy mówić, ...

Oliver Wendell Holmes
Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać.