Jesteśmy i nie jesteśmy zara...

Heraklit z Efezu
Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem - życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią.