Jeżeli pozwolicie, żeby jaki...

Robert Louis Stevenson
Jeżeli pozwolicie, żeby jakiś człowiek mówił dostatecznie długo, to znajdzie sobie wyznawców.