Jeżeli spędzimy wystarczają...

Prawa Pietersa
Jeżeli spędzimy wystarczająco dużo czasu na uzasadnianiu potrzeby, to potrzeba ta zniknie.