Kara i na chromym koniu winneg...

polskie
Kara i na chromym koniu winnego dogoni.