Karykaturalne wyglądają skut...

Janusz Detrych
Karykaturalne wyglądają skutki nieprzestrzegania reguły czytelności.