Każda choroba ma swoje lekars...

polskie
Każda choroba ma swoje lekarstwo.