Każda chwila sprzyja bohaters...

Władysław Broniewski
Każda chwila sprzyja bohaterstwu.