Każdy człowiek, który się ...

Juliusz Słowacki
Każdy człowiek, który się poświęca za wolność — jest człowiekiem; nowym Boga tworem.