Każdy łotrzyk, gdyby zechcia...

Henry Fielding
Każdy łotrzyk, gdyby zechciał, mógłby zostać mężem stanu.