Każdy młynarz na swoje koło...

polskie
Każdy młynarz na swoje koło wodę prowadzi.