Każdy umarły odbierze swoje ...

Śmierć
Każdy umarły odbierze swoje kości od ducha ziemi, swoją krew od wody, włosy od roślin, a życie od ognia.