Kiedy się już uczyniło wszy...

Jean De La Bruyére
Kiedy się już uczyniło wszystko, by posiąść kobietę, a skutku to nie odniosło, pozostaje jeszcze jeden środek - oto trzeba zaprzestać zabiegów: wtedy właśnie sama się o ciebie upomni.