Kierujemy się stukniętymi po...

Anthony De Mello
Kierujemy się stukniętymi poglądami na miłość, związki międzyludzkie, szczęście, radość, na wszystko.