Kłamstwo rodzi kwiaty, ale ni...

hausa
Kłamstwo rodzi kwiaty, ale nie owoce,