Kobieta to wielbłąd, któreg...

arabskie
Kobieta to wielbłąd, którego Bóg nam daje do przebycia pustyni żywota.