Komplikacje miłosne znają w...

Stefan Napierski
Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają.

Najczęściej szukane:

klamstwo ,   pycha ,   kruk ,   dunskie ,   Zacharjasz ,   Andrzej Leszek Zacharjasz ,   p ,   golda mer ,   golda meir ,   decyzja ,