Komplikacje miłosne znają w...

Stefan Napierski
Komplikacje miłosne znają właściwie tylko mężczyźni: kobieta gardzi tymi, którzy je mają.