Kruchy jest gmach państwa, je...

perskie
Kruchy jest gmach państwa, jeśli nie stoi na końcu miecza.