Krytyk jest czymś pośrednim ...

Anonim
Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą.