Kto chce poznać największe t...

Giordano Bruno
Kto chce poznać największe tajemnice natury, niechaj obserwuje i rozpatruje minima i maksima, przeciwieństwa i przeciwstawności.

Najczęściej szukane:

mikołaj rey ,   Myśli Dariusza szymca ,   A ,   Z ,   Pragnienie ,   polska ,   błazen ,   kto dobrze orze ma chleb w komorze ,   Fryderyk ,   Fryderyk Nietsche ,