Kto kłania się jednemu czło...

tureckie
Kto kłania się jednemu człowiekowi, drugiemu pokazuje plecy.